SINDS 1924

één van de oudste Oranjeverenigingen van Nederland!


De Oranjevereniging bedankt:

De Algemene Oranjevereniging “Oranje Nassau” werd op 1 januari 1924 opgericht met het doel: de gevoelens van aanhankelijkheid en liefde voor het Oranjehuis, waarmee de wording van ons volksbestaan zo innig is verbonden, op te wekken, te onderhouden en te bevorderen. De vereniging mag zich rekenen tot één van de oudste Oranjeverenigingen van Nederland. Vanaf de oprichting organiseert de Oranjevereniging binnen de gemeente Groningen de festiviteiten op en rond Koninginnedag.

In de beginjaren waren het vooral de oud-Hollandse spelen, zaklopen, koekhappen, steltlopen, kinderoptochten en zangaubades, die het beeld van Koninginnedag vormden en tot een feestelijk geheel maakten. Het programma op de Grote Markt bestond veelal uit het optreden van zangkoren, muziekkorpsen, volksdansgroepen, accordeon-en mandolinegezelschappen e.a.

Ooit vormden een historische optocht en een stoet van praalwagens met begeleiding van muziekgezelschappen door de Groninger binnenstad, evenals een gondelvaart door de grachten rond de stad en het Oranjeconcert in de Martini –of Jozefkerk onderdeel van het programma.

Traditioneel werden de festiviteiten ’s avonds om 22.00 uur afgesloten met een taptoe van de Groninger Muziekkorpsen en het spelen van het Wilhelmus, een onderdeel waar de burgerij massaal voor uitliep.

De vereniging heeft de oorlogsjaren overleefd en het (oude) vaandel van de Oranjevereniging is onder de vloer van het oude Groninger Museum behouden gebleven en maakt thans deel uit van een collectie opgeslagen vaandels in het nieuwe Groninger Museum. Door de jaren heen wist het bestuur de festiviteiten een meer eigentijdse invulling te geven en aan te passen aan de wensen die er binnen de maatschappij leefden.

Tegenwoordig is met steun en medewerking van sponsoren, de gemeentelijke diensten en talrijke vrijwilligers Koningsdag uitgegroeid tot het grootste eigentijds volksfeest van Groningen, met de Nacht van Oranje in de binnenstad en een groots en afwisselend entertainmentprogramma op de Grote Markt en de Vismarkt, alsmede een niet meer uit het programma weg te denken Oranjevrijmarkt, een sport & spelmarkt en de niet te vergeten hedendaagse festiviteiten in nagenoeg alle stadswijken.

En natuurlijk mag als hoogtepunt het bezoek van de Koninklijke familie in 2004 een 2018 niet onvermeld blijven. Groningen neemt in Nederland een vooraanstaande rol in bij de viering van Koninginnedag en wist met haar festiviteiten bij de bovenste plaatsen in de top 100 van de evenementenmonitor van Nederland te eindigen. Het huidig bestuur gaat er voor om tenminste die plaats te behouden.

Beschermheer: Rene Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen.

De Alg. Oranjevereniging “Oranje Nassau” is aangesloten bij de bond van Oranjeverenigingen.

LIKE AND SHARE!

JE KUNT ONS VOLGEN VIA:

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

E-MAIL

Bekijk hier de pakketten!

Interesse in sponsoring?


Laat de line up van Koningsdag v
oor je werken en bereik in één keer 10.000 mensen!

  

Download hier onze sponsorpakketten als PDF.

Interesse in sponsoring?

Laat de line up van Koningsdag voor je werken en bereik in één keer 10.000 mensen!

Download hier onze sponsorpakketten als PDF.
Bekijk hier de pakketten!


De Oranjevereniging bedankt: